Hjem

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)
Vellykket bli-kjent tur
Samarbeidet mellom turistforeningen og Bli kjent-gruppa har allerede båret frukter. Overraskende mange deltok på turen til Malmøya.
Vi skal benytte oss av mulighetene en kommunesammenslåing gir og få mest mulig positivt ut av dette. Struktur og framdrift skal kombineres med entusiasme og energi. Jan Arvid Kristengård

Prosjektleder, nye Larvik kommune

Et stort fellesskap til glede for hver enkelt. Knut Olav Omholt

Ordfører, Lardal kommune

Vår nye kommune skal bygges på ambisjoner, fakta, kvalitet, kunnskap og felles verdier. Gode og åpne samarbeidsformer mellom politisk og administrativ ledelse og ansatte gir gode resultater. Rune Høiseth

Ordfører, Larvik kommune