Hjem

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)
Nå legges lederkabalen
Administrativ organisering for den nye kommunen er vedtatt. Det betyr at prosjektleder og kommende rådmann, Jan Arvid Kristengård, kan starte arbeidet med å få på plass ledergruppen i nye Larvik kommune. 
Fjellgaten blir Hvittensandveien
Fellesnemnda vedtok denne uken endringer på de seks veiene som ble utsatt i forrige omgang. Blant annet vil Fjellgaten på Halsen nå bli Hvittensandveien.
Vi skal benytte oss av mulighetene en kommunesammenslåing gir og få mest mulig positivt ut av dette. Struktur og framdrift skal kombineres med entusiasme og energi. Jan Arvid Kristengård

Prosjektleder, nye Larvik kommune

Et stort fellesskap til glede for hver enkelt. Knut Olav Omholt

Ordfører, Lardal kommune

Vår nye kommune skal bygges på ambisjoner, fakta, kvalitet, kunnskap og felles verdier. Gode og åpne samarbeidsformer mellom politisk og administrativ ledelse og ansatte gir gode resultater. Rune Høiseth

Ordfører, Larvik kommune