Hjem

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)
Hva skal veien hete?
Skoleveien i Larvik blir til Stikkveien hvis fellesnemnda vedtar forslagene til nye veinavn. Her får du full oversikt over hvilke veier som skal bytte navn.
Vil fortsatt ha innspill
Nå kan du se alle foredragene fra Nærdemokratikonferansen 2017. Konferansen er et av tiltakene som nærdemokratiutvalget har iverksatt for å skape engasjement og hente inspirasjon.
Vi skal benytte oss av mulighetene en kommunesammenslåing gir og få mest mulig positivt ut av dette. Struktur og framdrift skal kombineres med entusiasme og energi. Jan Arvid Kristengård

Prosjektleder, nye Larvik kommune

Et stort fellesskap til glede for hver enkelt. Knut Olav Omholt

Ordfører, Lardal kommune

Vår nye kommune skal bygges på ambisjoner, fakta, kvalitet, kunnskap og felles verdier. Gode og åpne samarbeidsformer mellom politisk og administrativ ledelse og ansatte gir gode resultater. Rune Høiseth

Ordfører, Larvik kommune