Hjem

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)
Bli bedre kjent i nye Larvik
Det inviteres til familiedag i Kjærra 26. august og Indre havn 2. september. Her får du servert ulike smakebiter fra nye Larvik kommune. 
4 av 6 toppledere er avklart
Ingvild Aartun er ansatt som assisterende rådmann i nye Larvik kommune fra 1. januar 2018. Dermed er 4 av 6 toppledere avklart. Søknadsfristen for de uavklarte kommunalsjefjobbene går ut 18. august.
Nå legges lederkabalen
Administrativ organisering for den nye kommunen er vedtatt. Det betyr at prosjektleder og kommende rådmann, Jan Arvid Kristengård, kan starte arbeidet med å få på plass ledergruppen i nye Larvik kommune. 
Vi skal benytte oss av mulighetene en kommunesammenslåing gir og få mest mulig positivt ut av dette. Struktur og framdrift skal kombineres med entusiasme og energi. Jan Arvid Kristengård

Prosjektleder, nye Larvik kommune

Et stort fellesskap til glede for hver enkelt. Knut Olav Omholt

Ordfører, Lardal kommune

Vår nye kommune skal bygges på ambisjoner, fakta, kvalitet, kunnskap og felles verdier. Gode og åpne samarbeidsformer mellom politisk og administrativ ledelse og ansatte gir gode resultater. Rune Høiseth

Ordfører, Larvik kommune