Hjem

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)
Her er finalistene
Et av disse ni forslagene blir nytt kommunevåpen. Nå skal det gjøres noen justeringer før kommunevåpenkomiteen velger ut ett forslag som legges fram for fellesnemnda.
Servicekontor i Svarstad
Politikerne har vedtatt at det skal etableres et kommunalt servicekontor i Svarstad. Hva det skal inneholde, hvor det skal ligge og hvem som skal jobbe her er foreløpig ikke bestemt.
Vi skal benytte oss av mulighetene en kommunesammenslåing gir og få mest mulig positivt ut av dette. Struktur og framdrift skal kombineres med entusiasme og energi. Jan Arvid Kristengård

Prosjektleder, nye Larvik kommune

Et stort fellesskap til glede for hver enkelt. Knut Olav Omholt

Ordfører, Lardal kommune

Vår nye kommune skal bygges på ambisjoner, fakta, kvalitet, kunnskap og felles verdier. Gode og åpne samarbeidsformer mellom politisk og administrativ ledelse og ansatte gir gode resultater. Rune Høiseth

Ordfører, Larvik kommune