Film om sammenslåingen?

14. februar er det nytt møte i fellesnemnda. Da vil politikerne blant annet avgjøre om det skal lages en promoteringsfilm om den nye kommunen.

Tirsdag 14. februar møtes Fellesnemnda i Svarstad. På sakskartet står blant annet deltakelse i lokaldemokratiundersøkelsen 2017 og produksjon av en film som skal promotere den nye kommunen.

Fellesnemnda har selv bedt om det legges frem en sak om en promoteringsfilm av den nye kommunen gjennom fire årstider. I rådmannens forslag til vedtak, innstilles det på at arbeidet med å lage filmen settes bort til profesjonelle aktører og at politikerne gir prosjektleder fullmakt til å velge leverandør.

Politikerne skal også ta stilling til om Lardal og Larvik skal delta i lokaldemokratiundersøkelsen 2017 i regi av KS. Alle landets kommuner er invitert til å delta, og formålet med undersøkelsen er å innhente mest mulig data om hvordan lokaldemokratiet fungerer. Dette skal kunne gi grunnlag for videre arbeid og endringer. Rådmannen foreslår at begge kommuner deltar i undersøkelsen.

Vil du vite mer? Se fullstendig saksliste.