Klare mål for ny kommune

1.januar 2018 ser en helt ny kommune dagens lys. Larvik og Lardal slår seg sammen, og nye Larvik kommune er en realitet.

Politikerne har fremforhandlet en Felles politisk plattform hvor det er satt klare mål for sammenslåingen.

Den nye kommunen skal sikre:

– Gode tjenester med tilstrekkelig bredde og kapasitet

– Sterke fagmiljøer og relevant kompetanse

– Gevinster som følge av økt effektivitet og stordrift benyttes til bedre tjenester

– Distanse mellom forvaltere og innbyggere for å ivareta objektivitet

– Lokal identitet med nærhet til basistjenester og tettstedsutvikling

– Aktivt lokaldemokrati med gode medvirkningsprosesser

– Befolkningsvekst og økt antall arbeidsplasser

Sikrer lokale tjenester

Den nye kommunen skal legge til rette for sentral styring, ledelse, planlegging og administrasjon, men med lokal utføring av tjenestene.

Innbyggerne i Lardal skal i hovedsak få dekket sine behov for kommunale basistjenester nær der de bor. Dette er viktig for fleksible og brukervennlige løsninger.

For den nye kommunen medfører dette følgende:

  • Lardalskolen og SFO i Svarstad opprettholdes.
  • De kommunale barnehagene i Styrvoll og i Svarstad opprettholdes.
  • Sykehjemmet i Svarstad skal bestå.
  • Hjemmetjenester gis med utgangspunkt i Lardal.
  • Det skal gis lokale helsestasjonstjenester og legetjenester i Lardal.
  • Det skal være bemannet bibliotek i lardal.
  • Det skal ytes NAV tjenester lokalt i Lardal.
  • Kulturtjenester og kulturtilbud skal finne slokalt.
  • Drift av teknisk sektor, vaktmestere og renhold skal styres sentralt, men utføres lokalt med utgangspunkt i det omfang som ytes i dag.
  • Kildesorteringsanlegget i Lardal skal videreføres.

Les mer om planene for den nye kommunen i Felles politisk plattform.