Lanserer nytt nettsted

I løpet av en sammenslåingsprosess er det mange spørsmål som dukker opp. Den nye nettsiden skal gi svar på mange av disse spørsmålene.

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for sammenslåingsprosessen, hvor felles politisk plattform er et viktig utgangspunkt.
Hildegunn S. Riksfjord er engasjert som kommunikasjonsrådgiver for sammenslåingsprosessen og har ansvaret for å følge opp kommunikasjonsstrategien.

-nyelarvik.no er et av de første synlige kommunikasjonstiltakene vi iverksetter. Her skal man finne viktig informasjon om sammenslåingsprosessen. Denne siden skal være hovedkanalen for informasjon til innbyggerne gjennom prosessen, forteller Riksfjord.

I tillegg jobbes det nå med andre tiltak som skal gi god og nyttig informasjon både til ansatte og innbyggere.

-Hvis noen har spørsmål om prosessen og ikke finner svarene her, så kan de ta kontakt med meg. Det er mye som skjer samtidig i denne prosessen og vi har ikke svar på absolutt alt ennå. De løpende prosessene vil gi svar etter hvert, men vi skal svare så godt vi kan underveis.