Skal lede sammenslåingen

Jan Arvid Kristengård skal lede sammenslåingsprosessen og tiltrer som prosjektleder 1. mars. Dette blir et år med høy aktivitet og mange avklaringer.

-Det er mye som skal gjøres herifra og inn. Mye av kartleggingsarbeidet er allerede i gang, men prosessen har vært preget av at man ikke har hatt en prosjektleder på plass. Nå skal jeg sørge for struktur og framdrift, slår Kristengård fast.

Arbeidet som skal legges ned krever disiplin både politisk og administrativt.

Framdrift blir den største utfordringen, men jeg vet hvem jeg har med på laget og vet at det leveres når det må.

Prosjektlederen vil nå etablere en prosjektgruppe og detaljplanlegge hovedprosjektet. Arbeidet med administrativ organisering i den nye kommunen settes i gang umiddelbart. Samtidig må den politiske organiseringen spikres.

-Vi må sørge for et godt samarbeid mellom folkevalgte, ledere og tillitsvalgte i de to kommunene. Både fellesnemnda og prosjektet har et felles ansvar, og jeg forventer entusiasme og fremdrift både fra politikere og administrasjon, sier prosjektlederen.