Inviterer til konkurranse

Kommunevåpenkomiteen inviterer til designkonkurranse for utforming av nytt kommunevåpen.

Fellesnemnda har vedtatt at tema for det nye kommunevåpenet skal være «Vann i bevegelse» og inviterer nå til designkonkurranse for utforming av selve kommunevåpenet.

Temaet ”vann” var felles for flest av de innkommende forslagene.
”Bevegelse” ivaretar den nye kommunens ønsker om positiv utvikling og vekst.
”Vann i bevegelse” er temaet som best ivaretar tilhørighetselementet i alle deler av den nye kommunen.

Kriterier for motiv og form

a) Forslaget må utgå fra temaet ”Vann i bevegelse”.
b) Kommunevåpenet må tilfredsstille de heraldiske krav som stilles til kommunevåpen i Norge, og skal kunne godkjennes i statsråd.
c) Kommunevåpenet skal ha tydelighet i form og design, og må fungere i små og store format.

Les mer om designkonkurransen og tekniske kriterier

Frist

Innleveringsfrist 1. mars 2017.
Forslaget sendes pr epost til postmottak@larvik.kommune.no.

Premie

Inntil 10 av deltakerne i konkurransen vil honoreres med kr 10.000,- til hver.
Vinneren får 50.000 kroner.

Jury

Kommunevåpenkomiteen vil fungere som jury og velge ut inntil ti forslag til en finalerunde, basert på kriteriene og egne vurderinger.
Et vinnerforslag vil fremmes for Fellesnemnda, som skal vedta nytt kommunevåpen våren 2017.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Gitte Leming, gitte.leming@larvik.kommune.no.

 

 

Arbeidet med nytt kommunevåpen startet i fjor vår og innbyggerne ble da invitert til å komme med innspill til tema.