Samles til ett kontor

Det skal etableres et nytt NAV-kontor for den nye kommunen, som skal være opprettet innen 1.januar 2018.

Arbeidet er i gang og samarbeid på ulike fagområder er allerede etablert. Hovedmålet er å etablere et nytt NAV-kontor for den nye kommunen. En forutsetning for denne etableringen er at eksisterende NAV-kontor i Lardal avvikles, men det skal fortsatt ytes NAV-tjenester som samordnes i et servicekontor. De ansatte fra de to kontorene vil bli samlokalisert.

Prosjektgruppen består av Ulf Pedersen (NAV leder Larvik), Kari Laastad (NAV leder Lardal) og Annette Aadalen (økonomiansvarlig). Prosjektgruppen har valgt en organisering med fokusområder som det vil bli jobbet særskilt med i løpet av prosjektperioden, blant annet personal, IKT, kompetanse/opplæring, kommunale tjenester, arkiv og servicekontor.

De to kontorene vil levere sikker og stabil drift gjennom prosjektperioden og prosjektgruppen ønsker en åpen og inkluderende prosess.