Her er finalistene

Et av disse ni forslagene blir nytt kommunevåpen. Nå skal det gjøres noen justeringer før kommunevåpenkomiteen velger ut ett forslag som legges fram for fellesnemnda.

Servicekontor i Svarstad

Politikerne har vedtatt at det skal etableres et kommunalt servicekontor i Svarstad. Hva det skal inneholde, hvor det skal ligge og hvem som skal jobbe her er foreløpig ikke bestemt.