Lågaveien blir Øya?

Forslagene til nye veinavn er lagt ut på ny høring. Nå kan du si din mening om forslagene. Fristen er 21. april.

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Lardal og Larvik skal en rekke veinavn få nytt navn.

Ny adresse: Det er foreslått at Lågaveien skal endre navn til Øya.

Fellesnemnda bestemte den 15. november 2016 at administrasjonen i Larvik og Lardal skulle utarbeide et forslag med nye veinavn for de aktuelle veiene.
Administrasjonene har kommet fram til et utkast/forslag for navnendring som skal legges fram for fellenemnda.
Det er laget en oversikt med de ulike forslagene til veinavn med administrasjonene sin anbefaling.

Nye forslag til veinavn kan ikke meldes inn, men man kan sende inn merknader til valg av veinavn i forhold til alternativene som har kommet inn.

Grunneiere/festere, vellag, historielag og andre lokale foreninger oppfordres til å engasjere seg.

 

Mer informasjon om høringen.