Sikrer fiber til Svarstad

Nå er avtalen som sikrer fiber fra Bommestad til Svarstad undertegnet. Den skal sørge for god bredbåndsleveranse både til kommunen og folket.

Allerede i 2014 startet Viken fiber arbeidet med å grave ned fiberkabler i Lardal. Nå har nye Larvik kommune signert avtalen som sikrer fiber til alle kommunens lokasjoner innen sammenslåingen.

-Vi tok risikoen med å starte arbeidet i forkant av avtalen, siden vi var avhengig av å få gjort store deler av jobben vinterstid. Nå er det 28 maskiner i gang med arbeidet langs Lågen, forteller Erik Omdahl, nettdriftssjef i Viken fiber.

Signerte fiberavtale: Nettdriftssjef Erik Omdahl (Viken fiber) og IT-sjef Sigurd Strand (Larvik kommune) har signert avtalen som sikrer fiber til kommunens lokasjoner i Kvelde og Svarstad.

Avtalen sikrer fiberløsning fra Bommestad til Svarstad, noe som betyr at også private husholdninger kan koble seg på.

-Dette er en investering på 33 millioner kroner og er et spleiselag mellom kommunen, private husholdninger og Viken fiber, sier Omdahl.

Kommunens investering er på seks millioner kroner og skal sikre god bredbåndsleveranse til totalt 20 lokasjoner i Kvelde og Svarstad. Fire av de seks millionene kommer fra kommunaldepartementet.

-Vi søkte om midler i forbindelse med kommunesammenslåingen og fikk fire millioner fra departementet. Det sikrer en god løsning for den nye kommunen, forteller IT-sjef Sigurd Strand.

Totalt legges det ned 55 000 meter fiber. Prosjektet skal være ferdigstilt til høsten.

Helhetlig: Viken fiber legger nå fiber fra Bommestad til Svarstad.