Fungerer lokaldemokratiet?

Lardal og Larvik skal være med i Lokaldemokratiundersøkelsen 2017. Det betyr at du kan bli ringt opp for å svare på noen spørsmål om hvordan det fungerer i våre kommuner.

Både innbyggere og folkevalgte vil bli stilt spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i egen kommune. Det er Kommunesektorens organisasjon (KS) som står bak Lokaldemokratiundersøkelsen, som gjennomføres for tredje gang.

 

Kommunene vil få et godt bilde av hvordan lokaldemokratiet fungerer. Undersøkelsen kan også si noe om hvor den kan være behov for utvikling av demokratiet, og er et godt utgangspunkt for å sette demokratispørsmål på dagsorden i kommunestyret og lokalpolitikken forøvrig.

 

Innbyggerdelen av undersøkelsen består av omlag 15 spørsmål som stilles på telefon. Et representativt utvalg av innbyggerne vil bli oppringt av et gallupbyrå som gjennomfører spørsmålsrunden. Dette arbeidet vil starte i begynnelsen av april.

 

De folkevalgte skal svare på 43 spørsmål elektronisk under møte i kommunestyrene. De skal svare på de samme spørsmålene som innbyggerne, men vil i tillegg få spørsmål om arbeidsforhold og politisk kultur i kommunestyret.

 

Vi oppfordrer innbyggere som blir oppringt til å delta og si sin mening. Dette er viktig for Lardal og Larvik, og legger grunnlaget for videre arbeid med å styrke lokaldemokratiet i den nye kommunen.