Servicekontor i Svarstad

Politikerne har vedtatt at det skal etableres et kommunalt servicekontor i Svarstad. Hva det skal inneholde, hvor det skal ligge og hvem som skal jobbe her er foreløpig ikke bestemt.

I Felles politisk plattform er det vedtatt at det skal etableres et kommunalt servicekontor i Svarstad. Servicekontoret skal ivareta innbyggerne i Lardals kontakt med kommunen, samt behov for bistand og spørsmål knyttet til tjenester og samfunnsutvikling.

Servicekontoret skal:

  • Være kontaktpunkt for innbyggerne tilsvarende Larviks sentrale servicekontor.
  • Inneha funksjoner i kommunen med utekontor, f.eks. areal- og byggesak, landbruksrådgivning, NAV-tjenster.
  • Inneha andre funksjoner som krever lokal oppfølging.

Innhold, bemanning og lokalisering er nå i ferd med å utredes og det skal etter planen legges frem sak for fellesnemnda og partssammensatt utvalg 27. april.

Sissel M. Åsheim er delprosjektleder og i prosjektgruppa har hun med seg Inger Kalleberg (servicefunksjonen i Lardal kommune), Eva Holth Patell (rådmannens stab Lardal kommune), Jan Henrik Seemann (servicesenteret Larvik kommune) og Lene-Britt Johannesen (hovedtillitsvalgt Larvik/Lardal).

Kartleggingsarbeidet er i sluttfasen og nå gjenstår koordinering med andre prosjekter. Vurdering og valg av løsninger skal skje i april, før en endelig rapport legges fram for politisk behandling 27. april.