Her er finalistene

Et av disse ni forslagene blir nytt kommunevåpen. Nå skal det gjøres noen justeringer før kommunevåpenkomiteen velger ut ett forslag som legges fram for fellesnemnda.

188 forslag kom inn i konkurransen og nå har kommunevåpenkomiteen valgt ni finalister som fortsatt er med i kampen om å være Larvik kommunes fremste symbol i fremtiden.

Nå skal det gjøres noen mindre endringer for å tilfredsstille heraldiske krav.

Kommunevåpenkomiteen skal legge fram forslag til nytt kommunevåpen for fellesnemnda 27. april.