Store oppgraderinger i Lardal

Fire millioner skal brukes til å oppgradere det trådløse nettet til alle kommunale bygninger i Lardal.

Det er foreløpig bevilget 8,5 millioner til delprosjekt IKT. Fire millioner skal brukes til oppgradering av det trådløste nettverk til kommunale bygninger i Lardal.

– Det blir en helt ny standard for blant annet skoler, sykehjem og barnehagene. Totalt er det snakk om 15 bygninger, forteller Sigurd Strand, IT-sjef i Larvik og leder av delprosjekt IKT.

Dette vil gi mer stabile tjenester også på vann og avløp, da det vil bli overvåking og automatisk varsling på feil.

 

Oppgradering og opplæring

Det vil også gjennomføres en stor oppgradering av Larvik kommunes økonomisystem.

– Vi går videre med Larvik sitt system og skal implementere Lardal i dette. Det krever naturligvis opplæring av de ansatte i Lardal, noe som også er lagt inn i dette budsjettet.

Grunnen til at man har valgt å gå videre med Larvik sine systemer er at systemene som benyttes i Lardal ikke driftes fra kommunen selv. Dette er satt bort til andre kommuner, og flere av disse skal også slå seg sammen.

– I tillegg blir endringene såpass små at vi slippter å gå ut på nye anbudsrunder, slår Strand fast.

En del av pengene vil også brukes til avlevering til arkiv. Begge kommuner må behandle og avlevere arkivverdig materiale.

Summen på 8,5 millioner kroner inkluderer også interne kostnader fra de to kommunene i forbindelse med arbeidet. Dette for å synliggjøre kostnadene ved kommunesammenslåingen.