Slik blir nye Vestfold

Etter kommunereformen vil Vestfold ha seks kommuner, samtlige med over 20 000 innbyggere.

Endringene som kommunene selv har vedtatt, sikrer at kommunestrukturen i Vestfold i all hovedsak tilfredsstiller målene med kommunereformen. Totalt skal 116 kommuner slå seg sammen til 46 kommuner. Etter reformen vil Norge bestå av 358 kommuner.

Fylkesmannen i Vestfold ga sin anbefaling til departementet den 30. juni 2016.  Nå har Fylkesmannen gitt et tillegg til anbefalingen:

  • Re kommune slås sammen med Tønsberg kommune fra 1. januar 2020
  • Mulvika grunnkrets i Re kommune overføres til Holmestrand kommune fra 1. januar 2020. (Langøya er en del av Mulvika grunnkrets.)
  • Bentsrud næringsområde overføres ikke fra Re til Holmestrand kommune
  • Ca. 37 dekar ved Åsgårdstrand overføres fra Tønsberg til Horten kommune
  • Henvendelser fra Re kommune om grensejustering mot Holmestrand og Horten kommune om grensejustering mot Re tas ikke opp til behandling før høsten 2017

Innbyggertall
Innbyggertallene i de fremtidige Vestfold-kommunene er (korrigert for overføringen av Vear til Tønsberg):

Nye Sandefjord: 62 000
Tønsberg+Re: 54 000
Nye Larvik: 46 000
Færder: 27 000
Horten: 27 000
Holmestrand+Hof+Sande: 23 000

 

Dette kartet viser Vestfold-kommunene fra 2020:

 

De fleste kommunene som har vedtatt sammenslåing, skal gjennomføre dette i 2020. Larvik/Lardal er dermed en av få sammenslåinger som skjer allerede i 2018.

Konsekvensene av dette er blant annet at det ikke er tid til å kjøre like lange og omfattende prosjekter som mange andre.

Erfaringene fra Sandefjord/Stokke/Andebu viser også at en del av arbeidet med sammenslåingen vil foregå etter 1. januar 2018.