Nye nettsider for ny kommune

Fra 1. januar skal nye Larvik kommune ha helt nye nettsider. Arbeidet med å bygge den nye løsningen er i gang og denne uken ble det gjennomført en workshop med aktører fra alle tjenesteområder.

Prosjektgruppa for nye nettsider inviterte denne uken til workshop for å få konkrete innspill til prioriteringer i det videre arbeidet. Nye sider skal lanseres når to kommuner skal bli til en helt ny kommune.

Arbeidet med nye nettsider vil pågå helt fram til sammenslåingen, og det vil naturligvis være en kontinuerlig utviklingsprosess i 2018.

 

Temaer som ble løftet fram i den innledende workshopen:

 • Gode offentlige nettsider.
 • Prioriterte oppgaver.
 • Hva ønsker kommunen å oppnå med nettsidene.
 • Rammebetingelser.
 • Brukernes behov.
 • Utfordringer.

Prosjektgruppa for nye nettsider består av:

 • Hildegunn Riksfjord
 • Siw Hege Tøstibakken
 • Inger Kalleberg
 • Nils Fredrik Lysebo
 • Bjørn Atle Isaksen