Alle får nye arbeidskontrakter

Når Larvik og Lardal slår seg sammen, oppstår en helt ny organisasjon. Det betyr blant annet nye arbeidskontrakter til alle ansatte.

 

Når to kommuner slår seg sammen, er det ikke bare de geografiske grensene som flyttes. To organisasjoner skal avsluttes og en helt ny organisasjon ser dagens lys 1. januar 2018. Arbeidet med å klargjøre den nye organisasjonen er godt i gang, men det er mye som gjenstår. Ti delprosjekter er igangsatt, og for delprosjekt HR er det mange brikker som skal på plass.

For de ansatte betyr sammenslåingen blant annet at alle får nye arbeidskontrakter. I tillegg kan det bli endringer i forhold til en eventuell ny administrativ organisering. Øverste nivå i kommunen skal avklares først. Deretter skal avklaring av tjenesteområdene og sentral stab/støtte skje, før alle ansatte blir innplassert i ny kommune.

 

Delprosjektleder: HR-sjef i Larvik, Kari Teigen, leder delprosjekt HR i sammenslåingsprosjektet.

 

– Slik det nå ligger an, vil vi ha en klar oversikt over alle roller og stillinger til høsten, men målet er tidligst mulig avklaring for alle ansatte. Det blir uansett slik at de aller fleste skal fortsette på det arbeidsstedet de har i dag, sier Kari Teigen.

Dette er også nedtegnet i Felles politisk plattform.

Fremtidens kart er ikke satt, men en av forutsetningene i felles politisk plattform er at ingen vil bli sagt opp som en konsekvens av etableringen av en ny kommune. Innplassering vil skje med utgangspunkt i den nye kommunens behov og bemanningsplan, men hvor kommunen vil tilstrebe en tilpasning til den enkelte medarbeiders ønsker og forutsetninger.

– Det er viktig å slå fast at vi skal levere de samme tjenestene til innbyggerne i den nye kommunen, hvilket innebærer at funksjonene forblir de samme, men at organiseringen kan se noe annerledes ut, forteller Teigen.

Delprosjekt HR har delt inn sitt arbeid i 13 underprosjekter.

 • Fremforhandlede betingelser arbeidstid/lønn/særavtaler
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Arbeidsavtaler/personalmapper
 • Krav til arbeidsmiljøloven og HA jfr. medbestemmelse
 • Felles personalpolitikk/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverstrategi
 • HMS
 • Arbeidsreglement
 • Ansettelser
 • Permisjonsreglement
 • Oppmerksomhetsgaver
 • Etiske retningslinjer
 • Forsikringer
 • Livsfaseorientert personalpolitikk
 • Likestillingspolitikk

 

Utformingen av personalpolitikken hviler på arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen og hovedavtalen. I utformingen av en personalpolitikk for den nye kommunen vil lov og avtale være førende, og det vektlegges tungt at man sørger for medvirkning og involvering.

Tillitsvalgte er godt involvert i prosjektet og skal sikre at de ansatte blir involvert i prosessene som pågår.