Inviterer til konferanse

Lurer du på hvordan du kan være med å påvirke? Da bør du møte opp på Nærdemokratikonferansen i Kulturhuset Bølgen 12. mai .

 

Ved en kommunesammenslåing har man mulighet til å endre og satse på nye områder. Blant annet å utvikle nærdemokratiet i den nye kommunen.

Da trengs det nye måter å la alle påvirke, slik at avstanden mellom innbyggerne og politikerne skal bli mindre. Fellesnemnda har satt ned et nærdemokratiutvalg som nå inviterer til seminar i Kulturhuset Bølgen 12. mai.

-Vi skal jobbe på lag for nye Larvik kommune og håper at mange tar turen til seminaret, sier leder av utvalget, Magdalena F. Lindtvedt.

-Vårt ønske og mål er at nye Larvik kommune skal bli en foregangskommune på demokrati i praksis. Vi vil se hvilke muligheter vi får når flere er med og påvirker. Vi mener  at nøkkelen til å lykkes ligger i at alle er med og vet at de har muligheten til å si sin mening.

For å nå vårt mål starter vi jobben med en nærdemokratikonferanse som arrangeres 12. mai i Bølgen Kulturhus. Her setter vi nærdemokrati på agendaen og vil invitere deg til å delta med dine tanker og høre på gode foredragsholdere med bred erfaring og god spennvidde.

Vi håper at alle, gjennom denne konferansen, skal få innspill og ideer til hvordan vi i praksis kan være med å påvirke og utvikle nærdemokratiet i den nye kommunen.

 

Inviterer til konferanse: Fellesnemnda ved Nærdemokratiutvalget (Magdalena F. Lindtvedt, Bente Seierstad, Erik A. Sørensen, Hallstein Bast og Birgitte Gulla Løken) inviterer til konferanse i Bølgen 12. mai.

Les hele programmet her

 

Har du spørsmål om konferansen?

Kontakt Erik A. Sørensen, tlf 915 46 627 eller mail til eas@eas-as.no