Siste innspurt for fellesnemnda

For fellesnemnda gjenstår fem måneder med arbeid før det nye kommunestyret overtar det politiske ansvaret i sammenslåingen. I drøye halvannet år har Knut Olav Omholt ledet nemnda og nå ser han konturene av en ny, og veldig bra, kommune.

 

Optimist: Ordfører i Lardal og leder i fellesnemnda, Knut Olav Omholt, kommer til å savne å være ordfører. Han mener derimot at sammenslåing er en viktig og riktig beslutning.

 

Fellesnemndas hovedoppgave er å legge til rette for en god start for den nye kommunen. Nå gjenstår fem måneder med store beslutninger, og leder Knut Olav Omholt er trygg på at jobben som legges ned er til det beste for den nye kommunen.

– Det er en felles forståelse for Lardals situasjon. Alle er enige i at Lardal skal bestå som livskraftig bygd. Den nye kommunen har et bysentrum i Larvik og det vil være motoren i den nye kommunen. Det betyr sentral ledelse, men lokal utførelse, sier Omholt.

Fellesnemnda har blant annet fått på plass prosjektleder og prosjektorganisasjon. De har også vedtatt nytt kommunevåpen. I tillegg er det satt ned mange administrative arbeidsgrupper og noen politiske.

– Jeg setter stor pris på det arbeidet som legges ned både i prosessen og i det daglige arbeidet i de to kommunene. Vi er avhengig av å ha de ansatte på lag og de bidrar veldig godt med sin kunnskap i prosessen, sier han takknemlig.

 

Innspurten

Det er bare noen måneder igjen til det nye kommunestyret konstitueres. Da opphører fellesnemnda. Innen oktober skal mange saker behandles.

– Akkurat nå er det naturligvis mest fokus på politisk og administrativ organisering. Det er viktig å få til en organisering som passer den nye kommunen og som bidrar positivt til å nå målene vi har satt oss. Det er viktig å opprettholde det gode tjenestenivået lokalt, slår Omholt fast.

 

Uenigheter

Det har vært mange diskusjoner i fellesnemnda, men lederen ønsker å presisere at dette ikke handler om konflikter mellom Larvik og Lardal. Han er klar på at politikken er avhengig av opposisjonen for å tenke nytt.

– Det har vært lite oppmerksomhet på fellesnemnda utenfra. Det er blitt skrevet litt i avisa og hvordan de velger å vinkle sakene får de stå for. Det gagner ikke prosessen å ta ting ut av sammenheng.

 

Him og mjælke kuer

I tillegg til å være  leder i fellesnemnda, er Knut Olav Omholt ordfører på heltid. 1. januar vil han være medlem av kommunestyret og formannskapet.

– Det er en fantastisk jobb å være ordfører og jeg kommer til å savne det. Over nyttår skal jeg him og mjælke kuer.

Han er derimot trygg på at beslutningen om sammenslåing er det eneste riktige.

– Dette er en beslutning tatt ut fra de forutsetningene vi har, og det er et framtidsrettet og helt riktig valg for oss. Det er en fordel å være stor for å klare å levere alle oppgavene en kommune har i dag, sier Omholt.

For å sette det i perspektiv forteller ordføreren om hvordan det var i Lardal for rundt 110 år siden.

– Den gang var min oldefar herredskasserer i Lardal og kommunens eneste administrasjon. I dag er det over 200 ansatte og oppgavene som skal løses blir bare flere. Målet for den nye kommunen er at vi skal levere gode tjenester, avslutter han.