Vil fortsatt ha innspill

Nå kan du se alle foredragene fra Nærdemokratikonferansen 2017. Konferansen er et av tiltakene som nærdemokratiutvalget har iverksatt for å skape engasjement og hente inspirasjon.

Det er fortsatt mulig å gi innspill til nærdemokratiutvalget, som skal levere en rapport til fellesnemnda til høsten. Hvordan mener du at innbyggerne skal kunne påvirke i fremtiden?

Kontaktinfo til nærdemokratiutvalget:
Magdalena F. Lindtvedt – magdalenalindtvedt@gmail.com
Erik A. Sørensen – eas@eas-as.no

 

Innledning: Bjørn Z. Eklund

 

Professor Jan F. Bernt, presentasjonen til foredraget

 

Professor Dag Jørund Lønning, presentasjonen til foredraget

 

Magdalena F. Lindtvedt, leder av Nærdemokratiutvalget, presentasjonen til foredraget

 

Marte S. Windsvold, presentasjonen til foredraget