Hva skal veien hete?

Skoleveien i Larvik blir til Stikkveien hvis fellesnemnda vedtar forslagene til nye veinavn. Her får du full oversikt over hvilke veier som skal bytte navn.

Mange kommer til å få ny adresse når fellesnemnda nå skal vedta nye veinavn i den nye kommunen.

Til uka er det opp til politikerne i fellesnemda å vedta de nye veinavnene. Bakgrunnen for navneendringene er ønsket om å rydde opp i like og nesten like veinavn. Dette er spesielt viktig i beredskapssituasjoner som krever utrykning til spesifikke adresser.

Alle involverte vil få informasjon om vedtaket, ny adresse og klageadgang.

 

Her er oversikt over alle forslagene til nye veinavn.

 

Ny adresse: Beboerne i skoleveien på Nanset vil få ny adresse. Forslaget om endring til Stikkveien skal vedtas i fellesnemnda.

Det har vært en bred medvirkningsprosess i de to kommunene, og det har til sammen kommet inn 138 innspill til nye veinavn. Arbeidsgruppa for nye veinavn har i tillegg kommet med 53 forslag. Det har vært gjennomført to høringer og nå er de endelige forslagene klare. Nå er det politikerne i fellesnemnda som skal avgjøre det hele.