Seks veier fikk ikke nytt navn

Forslagene til nye veinavn ble vedtatt av fellesnemnda i går. Seks veier fikk derimot ikke nytt navn på grunn av reaksjoner fra beboerne.

 

Da forslagene til nye veinavn ble publisert, kom det reaksjoner fra innbyggerne i noen av gatene. Politikerne i fellesnemnda valgte å ta hensyn til disse reaksjonene og har utsatt endringer på seks gater. Nå skal kommunen hente flere innspill fra berørte parter før det legges fram ny sak for fellesnemnda i juni.

 

Veiene som ikke fikk nytt navn er:

1. Den delen av Frankendalsgata som nå er foreslått Idrettsveien

2. Skippergaten, Østre Halsen

3. Fjellgaten, Østre Halsen

4. Krokenveien, Kjose

5. Hagaveien, Hedrum/Nordbyen – Hagaveien, Lardal – Svarstad

6. Dr Holms vei

 

Oversikt over alle gater som får nytt navn