Skal vedta fremtidens organisering

Tirsdag 20. juni skal fellesnemnda vedta både politisk og administrativ organisering i den nye kommunen. 

Fellesnemnda har en viktig jobb foran seg. Til uka skal de nemlig vedta hvordan både den politiske og administrative organiseringen i nye Larvik kommune skal være.

Forslaget fra prosjektleder Jan Arvid Kristengård er å beholde dagens organisering i Larvik kommune.

I forslaget til vedtak er det lagt inn at det nye kommunestyret skal vurdere politisk og administrativ organisering innen utgangen av 2019.

 

Andre saker

Fellesnemnda skal i dette møtet også behandle disse sakene:

  • Nye veinavn – forslag til de seks veiene som ikke fikk nytt navn i forrige møte.
  • Finansiering av veinavnskilt
  • Organisering av miljørettet helsevern i nye Larvik kommune
  • Rammesak og ståstedsanalyse 2018-2021
  • Valg av revisjonsordning for nye Larvik kommune
  • Rapport nærdemokratiutvalg

 

Her kan du lese saksdokumentene til fellesnemndas møte.