Fjellgaten blir Hvittensandveien

Fellesnemnda vedtok denne uken endringer på de seks veiene som ble utsatt i forrige omgang. Blant annet vil Fjellgaten på Halsen nå bli Hvittensandveien.

I mai ble de fleste nye veinavnene vedtatt av fellesnemnda. Seks veier ble derimot utsatt på grunn av reaksjoner fra beboere. Kommunen har hentet inn flere innspill fra berørte parter og så er de seks siste navnene vedtatt.

  • Fjellgaten (Halsen) blir Hvittensandveien
  • Frankendalsgata blir Reidar Teigens vei
  • Hagaveien (Svarstad) blir Karen Sogns vei
  • Krokenveien (Kjose) blir Kroksgrenda
  • Skippergaten (Halsen) blir Skipperløkka
  • Strandveien (Halsen) blir Sukkersletta
  • Dr. Holms vei, østre del (23-67, minus 66a-c) blir Øvre Dr. Holms vei

Alle berørte parter vil motta brev fra kommunen om ny adresse utover høsten.

Oversikt over alle nye veinavn.  (denne oversikten vil bli fortløpende oppdatert med gatenummer og når nytt veinavn er gyldig)

 

Nye navn: Fjellgaten blir Hvittensandveien og Strandveien blir Sukkersletta.