Inspirert av de unge

Affair er i gang med ny grafisk profil for den nye kommunen. Nå har de hentet inspirasjon fra noen av de yngste innbyggerne.

 

6. klasse ved Mesterfjellet skole og Lardalskolen har bidratt med innspill til Affair. Gjennom tegninger og beskrivelser av hva som elevene er stolte av, har de gitt inspirasjon til de som skal utarbeide den nye kommunens uttrykk.

– Ved utviklingen av ny, grafisk profil ønsker vi å få god innsikt i hvordan innbyggerne opplever kommunen sin. Barna våre skal forhåpentligvis bli boende her i mange år, og derfor er de en veldig viktig gruppe å lytte til. Dessuten er de unge flinke til å kommunisere åpent og ærlig i bilder og med ord, og det gir nyttig inspirasjon i den kreative prosessen, sier Cecilie Feen, prosjektleder i Affair.

 

Elevene fikk i oppgave å gi farge og form til nye Larvik kommune. De ble utfordret til å vise fram det de liker ved Larvik og Lardal.

– Det var inspirerende å møte engasjerte, reflekterte og kreative sjetteklassinger, som med tegninger og ord skal være med å forme den grafiske profilen for storkommunen. God innsikt er vesentlig for en vellykket, kreativ prosess. Derfor henter vi inspirasjon fra ulike grupper i nye Larvik, sier designer Marianne Zaitzow.

 

Affair skal også hente inspirasjon og innspill fra andre, og har blant annet planlagt en workshop med en gruppe innbyggere før en arbeidsgruppe fra kommunen blir koblet inn.

 

navigate_before
navigate_next