Nå legges lederkabalen

Administrativ organisering for den nye kommunen er vedtatt. Det betyr at prosjektleder og kommende rådmann, Jan Arvid Kristengård, kan starte arbeidet med å få på plass ledergruppen i nye Larvik kommune. 

Nye Larvik kommune skal ha fire kommunalsjefer i tillegg til en assisterende rådmann. Nå starter prosjektleder og kommende rådmann, Jan Arvid Kristengård, arbeidet med å få på plass den nye ledergruppen.

Når ledergruppen er på plass, vil arbeidet med organisering av det enkelte tjenesteområde komme i gang. Dette arbeidet vil ledes av kommunalsjefene.

Assisterende rådmann vil ha ansvaret for organisering av stab og støttefunksjoner.

I vedtaket heter det:

1. Larvik kommunes øverste administrative ledelse deles inn i følgende tjenesteområder:

  • Kultur og oppvekst
  • Helse og omsorg
  • Areal og teknikk
  • Eiendom

Tjenesteområdene ledes av en kommunalsjef.

2. Assisterende rådmann gis et særlig ansvar for sentrale stabs- og støttefunksjoner.

3. Til hvert tjenesteområde inngår tjenester (virksomheter) i hovedsak som beskrevet under modell C i høringsdokumentet.

4. Til sentrale stabs- og støttefunksjoner inngår oppgaver i hovedsak som beskrevet under modell C i høringsdokumentet.

5. Fellesnemnda henstiller kommunestyret for ny kommune om å vurdere politisk og administrativ organisering senest innen juni 2019.