4 av 6 toppledere er avklart

Ingvild Aartun er ansatt som assisterende rådmann i nye Larvik kommune fra 1. januar 2018. Dermed er 4 av 6 toppledere avklart. Søknadsfristen for de uavklarte kommunalsjefjobbene går ut 18. august.