4 av 6 toppledere er avklart

Ingvild Aartun er ansatt som assisterende rådmann i nye Larvik kommune fra 1. januar 2018. Dermed er 4 av 6 toppledere avklart. Søknadsfristen for de uavklarte kommunalsjefjobbene går ut 18. august.

Prosjektleder i sammenslåingsprosjektet, Jan Arvid Kristengård, blir rådmann i den nye kommunen. Nå er også assisterende rådmann på plass.

Ingvild Aartun, som i dag er fungerende rådmann i Larvik kommune, er ansatt som assisterende rådmann i den nye kommunen fra 1. januar 2018. Ansettelsesrådet vedtok enstemmig å tilby Ingvild Aartun jobben. Nå er avtalen signert.

-Jeg er veldig motivert for jobben og gleder meg til å være med å bygge nye Larvik kommune. Jeg vil lede nåværende Larvik kommune ut året og sørge for et best mulig utgangspunkt for den nye kommunen. Samtidig skal jeg bidra til å bygge en robust administrasjon som skal møte fremtidens utfordringer, sier Aartun.

To kommunalsjefer på plass

I sommer ble to av fire kommunalsjefer i den nye kommunen ansatt. Jan-Erik Norder er ansatt som kommunalsjef for Kultur og oppvekst. Per Sortedal er ansatt som kommunalsjef for Eiendom.

Stillingene som kommunalsjef for Helse og omsorg, og Areal og teknikk er eksternt lyst ut. Søknadsfristen er 18. august.

Etter den framdriftsplan som er fastlagt er målet at ansettelse av alle i øverste administrative ledelse i ny kommune fra 1. januar 2018 er avklart medio september.