Gjør klart til ny kommune

Tirsdag 5. september går det nest siste møtet i fellesnemnda av stabelen. Sakslista viser at det nå rigges til en helt ny kommune.

 

Å slå sammen to kommuner er en stor og kompleks prosess. Det gjenstår to møter i fellesnemnda, det øverste politiske organ i sammenslåingsprosessen. I møtet 5. september skal følgende saker behandles:

 

046/17 Meldinger 5.9.2017

047/17 Samarbeidsavtale NAV Vestfold – Nye Larvik kommune

048/17 Servicekontort i Svarstad – lokalisering

049/17 Nytt ordførerkjede

050/17 Anbefalinger fra Nærdemokratiutvalget

051/17 Reglement for folkevalgte organer i nye Larvik kommune

052/17 Delegasjonsreglement nye Larvik kommune

053/17 Godtgjøringsreglement for nye Larvik kommune

054/17 Eventuelt

 

Saksliste og dokumenter til 5.september. 

Fellesnemnda møtes denne gang i Larvik.