Tett samspill i Helse og omsorg

Samarbeidet på tvers av de to kommunene som skal slå seg sammen er allerede godt i gang på mange områder. Denne uken var lederne i Helse og omsorg samlet i Bølgen.

 

Drøye tre måneder før Larvik og Lardal slås sammen har Helse og omsorg allerede slått kreftene sammen. Tirsdag var lederne samlet i Bølgen. Her var det både introduksjon, informasjon og inspirasjon. Tema for dagen var pårørende generelt, og barn som pårørende spesielt.

Kommunalsjef i Larvik, Karen Kaasa, ønsket velkommen og viste fram hvem som kom fra de ulike virksomhetene. Dette for å bli bedre kjent på tvers av virksomheter og de to kommunene.

Kommunalsjef i Lardal, Kristine Borvik, la fram en status for kommunesammenslåingen.

Resten av dagen handlet i hovedsak om arbeidet med de pårørende. Blant annet var det invitert fire pårørende til “samtaler i salongen”. Her fortalte de fire gjestene om hvordan de opplever rollen som pårørende.