Her blir det servicekontor

Servicekontoret i Svarstad skal ligge i Ringveien 16. Nå skal bygget klargjøres til dette bruket fra 2018.

Det har lenge vært kjent at det skal være et servicekontor i Svarstad også etter kommunesammenslåingen. Arbeidet den siste tiden har gått på å finne den beste beliggenheten for et slikt servicekontor.

Nå har fellesnemnda vedtatt at servicekontoret skal ligge i Ringveien 16. Dette er lokalene som Nav holder til i dag.

Både Herredshuset og en samlokalisering med bibliotek og frivilligsentral ble vurdert. Konklusjonen ble at det ikke var økonomisk fornuftig å legge det til Herredshuset og at det ikke fantes praktiske løsninger for samlokalisering med bibliotek og frivilligsentral.

Det er lagt vekt på å etablere servicekontoret sammen med andre kommunale tjenester for å legge til rette for et godt, og litt større, arbeidsmiljø.

Nå starter arbeidet med å tilrettelegge IKT-løsninger. I tillegg vil prosjektleder utrede videre behov for bygningsmessige tiltak som skal sikre et god arbeidsmiljø, en god indre kobling i bygget og god adkomst for brukerne av tjenestene.