100 dager til ny kommune

Nå er det bare 100 dager igjen til nye Larvik kommune ser dagens lys.

For nøyaktig tre år siden vedtok kommunestyrene i Lardal og Larvik å igangsette en utredning om mulig sammenslåing av de to kommunene. I mars 2015 vedtok kommunestyrene at det skulle opprettes politiske forhandlingsutvalg som fikk ansvaret for å utarbeide og avklare en felles politisk plattform for en mulig sammenslutning av Larvik og Lardal kommuner. Felles politisk plattform ble vedtatt i begge kommunestyrene i juni 2015.

19. november 2015 ble det i et felles kommunestyremøte opprettet en fellesnemnd som skal forberede sammenslåingen av de to kommunene.
Samtidig ble det vedtatt å søke kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunesammenslåing.

Søknaden ble innvilget i Kongelig resolusjon av 05.02.2016.

 

 

Hektisk høst

Det vil skje mye utover høsten og det blir hektisk aktivitet de 100 dagene som gjenstår til selve sammenslåingen. Den siste av fire kommunalsjefer skal ansettes, organisering skal vedtas og innplassering av de ansatte skal gjennomføres.

26. oktober gjennomføres konstituerende kommunestyremøte. Her møtes det nye kommunestyret for første gang og vil gjennomføre en rekke valg, blant annet av ordfører og formannskap.

Lardal og Larvik blir én kommune 1. januar, og det er da arbeidet med å bygge den nye kommunen virkelig er i gang.