Blir sjef for areal og teknikk

Hilde Bøkestad er ansatt som kommunalsjef for areal og teknikk i nye Larvik kommune. Hun tiltrer stillingen 1. januar 2018.

 

Bøkestad er i dag byplansjef i Trondheim kommune. Hun tiltrer stillingen som kommunalsjef for areal og teknikk i Larvik kommune 1. januar 2018.

Rådmann i Larvik kommune fra 1. januar 2018, Jan Arvid Kristengård, sier at han er glad, og veldig stolt, over å ha fått Hilde med på laget.

– Hildes solide bakgrunn i utdanning og praksis blir svært viktig i byggingen av den nye kommunen og i arbeidet med de store samfunnsutviklingsprosjektene som venter for dette tjenesteområdet, sier Kristengård.

Sjef for areal og teknikk: Hilde Bøkestad er ansatt som kommunalsjef for areal og teknikk. Hun tiltrer stillingen 1. januar 2018.

 

Fra Trondheim til Larvik

Hilde Bøkestad er arkitekt og byplanlegger, og har de siste fire årene fått bryne seg på byutviklingen i Norges tredje største by.

– Å få bidra inn i drift og utvikling av nye Larvik kommune blir et spennende og nytt kapittel for meg. I stillingen som kommunalsjef for areal og teknikk vil jeg få et bredere ansvarsområde inn i en sammenslått kommune med andre utfordringer og muligheter, sier Bøkestad.

Bøkestad vokste opp i Larvik og nå gleder hun seg til å møte nye kolleger og ta fatt på nye oppgaver over nyttår.

– Noe av det jeg er mest opptatt av er å tilrettelegge for trygge, attraktive og levende byer og tettsteder. Det er viktig å gjøre det lettere for folk å velge helsefremmende og miljøvennlige løsninger og å jobbe for at gode krefter spiller på lag for å få til en god samfunnsutvikling, forteller den kommende kommunalsjefen, og legger til:

– Larviksområdet har mange stedlige kvaliteter som det er viktig å ta vare på og foredle. Samtidig foregår det endringsprosesser som vil skape ny dynamikk. Jeg tenker spesielt på den planlagte jernbaneutbyggingen som vil knytte den nye regionen bestående av Telemark og Vestfold tettere sammen og gjøre reisetiden til hovedstaden kortere.

 

Kristengård påpeker at ansettelsesutvalget har gjort en svært grundig jobb, og at ansettelsen av Bøkestad var enstemmig.