Skal lede nye Larvik

Øverste ledernivå i den nye kommunen er på plass. Fra 1. januar 2018 er det de som skal lede den nye kommunen.

Organisasjonskart nivå 1.

 

Fra 1. januar er den nye kommunen et faktum. Øverste ledernivå er avklart og i løpet av kort tid vil alle ansatte innplasseres i ny kommune.

 

Toppledelsen i den nye kommunen er:

 

Jan Arvid Kristengård – rådmann

Ingvild Aartun – assisterende rådmann

Jan-Erik Norder – kommunalsjef for Kultur og oppvekst

Guro Winsvold – kommunalsjef for Helse og omsorg

Hilde Bøkestad – kommunalsjef for Areal og teknikk

Per Sortedal – kommunalsjef for Eiendom