De skal styre nye Larvik

Se oversikt over de 43 politikerne som skal styre den nye kommunen. 

Rune Høiseth ble valgt til ordfører i den nye kommunen og Olav Nordheim skal være varaordfører.

Her er oversikten over alle de 43 medlemmene i kommunestyret: