Har staket ut kursen

2018 blir et spennende, men stramt år for nye Larvik kommune. Det kommer tydelig fram i rådmannens forslag til strategidokument 2018-2021.

Kommende rådmann, Jan Arvid Kristengård, har nå lagt fram sitt forslag til strategidokument 2018-2021. Han slår fast at man går økonomisk stabilt inn i ny kommune, men at 2018 blir et stramt år etter to stabile og gode driftsår.

– Det er vanskelig nok å videreføre driften fra år til år. Sammenslåingsprosessen har i tillegg ført til at man ikke har hatt tid til de store strategiske prosessene. Det kommer i årene framover, forteller Kristengård.

 

To hovedpunkter

Kristengård la i sin presentasjon vekt på en god overgang fra to til én kommune. Han ønsker å sikre god drift og samtidig ta ut gevinster av sammenslåingen. I tillegg er han tydelig på at det økonomiske utgangspunktet er svært begrenset siden rammene ikke øker noe særlig fra 2017 til 2018.

– Fokuset framover blir innovasjon og effektivisering, men også å sikre inntekter til tjenestene. Kraften ligger i de 3.700 ansatte og 3,4 milliarder kroner som skal sikre gode tjenester.

 

Styrking og kutt

I forslaget fra rådmannen ligger det ikke store endringer i forhold til tidligere år. Noen forsterkninger kommer, men det er i hovedsak føringer fra statsbudsjettet. Blant annet er det lagt inn finansiering av borgerlige vigsler, som kommunen nå tar over.

Når det gjelder kutt, kommer det noen krevende tiltak i løpet av 2018. I sum er det snakk om 10-15 millioner kroner. Disse kuttene skal gjøres rådmannen gjøre sammen med ledelsen i den nye kommunen.

 

Må stanse gjeldsutviklingen

Etter ønske fra politikerne er det lagt inn en handlingsregel for gjeld.

– Alarmen har gått på gjeldssiden og vi må sørge for at det ikke er våre barnebarn som skal betale for dagens tjenester. Vi må snu utviklingen og snu gjeldsveksten, sier økonomisjef Paul Hellenes.

I dag har Larvik/Lardal tre milliarder i gjeld og gjelden fortsetter å vokse.

– En ny handlingsregel skal sørge for at gjelda ikke skal øke i årene framover. Den kommer til å øke i 2018, men hvis vi fortsetter å skyve på avdragene vil den øke betydelig i perioden framover. Nå må vi skyve på noe, kutte ut noe og være veldig strenge på hva som skal inn av nytt, slår økonomisjefen fast.

Politikk

Nå er forslaget presentert for politikerne og arbeidet med å behandle strategidokumentet er i gang. Det er kommunestyret som til syvende og sist skal fatte endelig vedtak.

– Vi har kommet med de beste rådene vi kan gi. Nå er det opp til politikerne å veie dette og ta en avgjørelse. Det er selvfølgelig utfordrende for dem også, men det er det de er valgt til å gjøre, sier Jan Arvid Kristengård.

Han er klar på at det kommer til å bli en spennende periode også for politikerne i det nye kommunestyret.

– De skal bygge en ny kommune. Nye planer skal utarbeides og det vil kreve mye arbeid. Kommunene som gjør det best har en god samspillskultur og er ute etter å skape resultater. Sammenslåingen er en gave og en mulighet som åpner for nye veivalg. Det blir krevende, men også veldig spennende, sier Kristengård.

 

Hva er et strategidokument?

Strategidokumentet er det viktigste styringsdokumentet for kommunen og forteller hvordan Larvik kommune har tenkt å bruke ressursene de neste fire årene.

– Det lages nytt strategidokument hver år. Dokumentet gir en oversikt over alt kommunen driver med. Endringer som kommer i statsbudsjettet eller endringer i kommunens prioriteringer blir lagt inn og fører til justeringer fra ett år til et annet, forteller økonomisjef Paul Hellenes.

Larvik  kommune har en lang tidshorisont på sine tjenester. Forutsigbarhet er viktig både i forhold til økonomi og stabilt gode tjenester.

– Vi følger innbyggere fra vugge til grav og kan ikke sjonglere med ressursene. Derfor blir det heller ingen enorme endringer i strategidokumentet fra år til år. Det blir mer korrigeringer som følge av politiske prioriteringer og vedtak, sier Hellenes.

Rådmann i nye Larvik kommune har lagt fram sitt forslag til Strategidokument 2018-2021. Nå skal dokumentet politisk behandles og endelig vedtak skal gjøres 13. desember.

 

Les hele rådmannens forslag til Strategidokument 2018-2021 her.