Nye veinavn fra 4. desember

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det mange som nå får nye adresser. De nye adressene skal brukes fra 4. desember. 

Alle berørte har mottatt brev fra kommunen om ny adresse. Noen får nytt veinavn, mens andre får nytt adressenummer.

Fullstendig oversikt over endringen finner du her. 

Merking av vei og hus

Veinavnskilt vil bli skiftet ut ved dato for ikrafttredelse. Dette sørger kommunen for.

Dersom adressenummeret er endret, må grunneier eller fester selv sørge for utskifting av dette
på husveggen eller der det er oppsatt, jfr matrikkelforskriften § 57.
Adressenummer kan kjøpes i eksempelvis en jern- eller trevarehandel.

Flerbolighus/bruksenhetsnummer/bolignummer

Vi gjør oppmerksom på at bruksenhetsnummer er en del av den offisielle adressen for boenheter i
bygninger med flere boliger. Ved endring av offisiell adresse for disse bygningene sørger kommunen
for å bestille nye adressemerker. Vi ber da om at gamle adressemerker byttes ut og nye plasseres i
henhold til veiledningen som følger med adressemerkene.

Offentlige registre

Matrikkelen
Kommunen fører nye adresser inn i matrikkelen på den varslede dato for iverksettelse. Matrikkelen er
et register for eiendommer, adresser og bygninger.

Folkeregisteret
Adresseendringer i matrikkelen går automatisk til folkeregisteret. Det innebærer at de som er registrert
riktig på en adresse som blir endret, automatisk vil bli registrert på den nye adressen. Dette kan ta noen
få dager. Hvis du er usikker på om du er registrert på riktig adresse, bør du kontakte folkeregisteret
straks.

Enhetsregisteret (foretak og foreninger)
Adresseendringer i matrikkelen går automatisk til enhetsregisteret. Enhetsregisteret inneholder enkelte
feilregistrerte adresser. Dette kan for eksempel være en veinavnforkortelse eller en stavefeil. I slike
tilfeller vil ikke adressen i enhetsregisteret bli oppdatert. Firmaer og foreninger anbefales derfor å
kontrollere enten eksisterende registrert adresse i enhetsregisteret nå, før endringen, eller ny adresse
etter endringen.

NAV, lånekassen, skatteetaten, forsvaret, kommunene, andre offentlige etater og banker.
Disse henter adressene fra folkeregisteret og matrikkelen. Det skal derfor ikke være nødvendig å
informere offentlige etater eller banker selv. Merk likevel opplysningene over om enhetsregisteret.
Posten vil motta informasjon om gamle og nye adresser.

Hva bør du selv gjøre?

  • Du må selv informere dine egne kontakter om adresseendringen. Slike kontakter er typisk familie,
    venner, firmaer som du har et kundeforhold til, foreninger og lag som du har medlemskap i, osv.
  • Dersom en eiendom har flere boenheter, må eier selv sørge for at folkeregisteret har registrert riktig adresse på de personene som bor på de nye adressene.
  • Dere må selv kontrollere at de ulike registrene har lagt inn den nye adressa.
  • Det er viktig at de personene som har fått endret adresse kontrollerer dette i de ulike registrene, spesielt folkeregisteret.