Bakgrunn

Bakgrunn

1.januar 2018 slår Lardal og Larvik seg sammen og blir én kommune.

Kommunestyrene i Larvik og Lardal vedtok i september 2014 å igangsette en utredning om mulig sammenslåing av de to kommunene.

I mars 2015 vedtok kommunestyrene at det opprettes politiske forhandlingsutvalg som skal utarbeide og avklare en felles politisk plattform for en mulig sammenslutning av Larvik og Lardal kommuner. Felles politisk plattform ble vedtatt i begge kommunestyrene i juni 2015.

19. november 2015 ble det i et felles kommunestyremøte opprettet en fellesnemnd som skal forberede sammenslåingen av de to kommunene.
Samtidig ble det vedtatt å søke kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunesammenslåing.

Møteprotokoll Kommunestyret 19.11.2015

Søknad om sammenslåing av Lardal og Larvik kommune

Søknaden ble innvilget i Kongelig resolusjon av 05.02.2016.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

*Kommunereformen ble vedtatt av Stortinget 18. juni 2014. Større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet er målet for reformen. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og økte forventninger fra innbyggerne.