Bli bedre kjent

Bli bedre kjent

Mange kjenner godt til hva både Larvik og Lardal har å tilby. Nå som de to kommunene blir slått sammen, er det viktig at innbyggerne blir enda bedre kjent i den nye kommunen.

Derfor er det nedsatt et politisk arbeidsutvalg som skal legge fram en plan med tiltak som skal bidra til at innbyggerne gis mulighet til å bli bedre kjent i den nye kommunen.

Bli bedre kjent i den nye kommunen (Bli kjent-gruppa)

 

Vil skape entusiasme

De fire medlemmene i Bli bedre kjent i den nye kommunen ønsker å løfte fram alt det positive som skjer i Lardal og Larvik. De vil også skape entusiasme rundt etableringen av den nye kommunen.

-Vi slår et slag for befolkningsvekst i den nye kommunen og oppfordrer flest mulig til å bidra. Vi er spente på hvem som blir den nye kommunens aller første nyttårsbarn, sier Lars Johan Røsholt.

Hvis man ønsker å få nyttårsbarnet 2018 er det snart bare tiden og veien igjen. Bli kjent-gruppa lover både en oppmerksomhet fra kommunen og besøk av ordføreren.

Nyttårsbarn i nye Larvik

Fra venstre: Liv Grinde, Olav Nordheim, Thomas Løvald og Lars Johan Røsholt

 

Flere aktiviteter

Arbeidet i gruppa er godt i gang og i mars skal de legge fram en tiltaksplan for fellesnemnda.

Det jobbes blant annet med bli-kjent- arrangementer for innbyggerne i begge kommuner, samordning av aktivitetskalendere og nyttårsarrangementer som skal markere starten på den nye kommunen.

Gruppa ønsker også innspill og forslag fra innbyggerne på hva de ser for seg kan bygge fellesskapsfølelsen. Blant annet er alle lag og foreninger invitert til å gi innspill.

Ta kontakt med Lars Johan Røsholt (leder av Bli kjent-gruppa)