4 av 6 toppledere er avklart

Ingvild Aartun er ansatt som assisterende rådmann i nye Larvik kommune fra 1. januar 2018. Dermed er 4 av 6 toppledere avklart. Søknadsfristen for de uavklarte kommunalsjefjobbene går ut 18. august.

Nå legges lederkabalen

Administrativ organisering for den nye kommunen er vedtatt. Det betyr at prosjektleder og kommende rådmann, Jan Arvid Kristengård, kan starte arbeidet med å få på plass ledergruppen i nye Larvik kommune.