Siste innspurt for fellesnemnda

For fellesnemnda gjenstår fem måneder med arbeid før det nye kommunestyret overtar det politiske ansvaret i sammenslåingen. I drøye halvannet år har Knut Olav Omholt ledet nemnda og nå ser han konturene av en ny, og veldig bra, kommune.

Servicekontor i Svarstad

Politikerne har vedtatt at det skal etableres et kommunalt servicekontor i Svarstad. Hva det skal inneholde, hvor det skal ligge og hvem som skal jobbe her er foreløpig ikke bestemt.