Bente Seierstad (U)

Politisk erfaring

Andre periode som folkevalgt, leder av Helse-og omsorgskomiteen.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

  • Med større kapasitet, kunnskap og kompetanse hos kommunes ansatte gir et godt grunnlag for bedre velferdstjenester.
  • Politikerne opprettholder innflytelsen i hele kommunen, for å styrke helhetstenkningen og ivareta nærdemokratiet.
  • Sørge for at borgere har tilgjengelige tjenester, der de bor.