Bjarne Steen (H)

Politisk erfaring

2015 – dd      Kommunestyremedlem i Larvik  / Gruppeleder Larvik Høyre

1995 – 2014  Kommunestyremedlem i Lardal / Varaordfører i Lardal 2003-2007

2001 – 2009 Vararepresentant til Stortinget

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

  • Alle innbyggerne i den nye kommunen sikres forsvarlige kommunale tjenester nær der folk bor.
  • Helsetjenestene skal være både gode og tilgjengelige.
  • Grunnskolen og barnehagene skal gi god opplæring, og være et trygt og hyggelig sted for barna våre.

Den nye kommunen må innby til god og bred politisk deltakelse, og gi tilstrekkelig nærhet til politikerene våre.