Erik A. Sørensen (LTL)

 Politisk erfaring

Kommunestyrerepresentant og medlem i formannskapet f.o.m. høsten 2015

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

  • At vi alle, ung som gammel – fattig som rik, føler og opplever at folkevalgte med administrasjonen alltid treffer vedtak som er til det beste for flertallet av innbyggerne – uavhengig om du bor f.eks. i Larvik by, Lardal, Tjølling eller Helgeroa.
  • Øke ambisjons- og aktivitetsnivået og bli ennå bedre på å tiltrekke og tilrettelegge for vekst, utvikling og trivsel – dette vil i fremtiden sikre og gi gode kommunale tjenester til alle innbyggere!
  • Hver og en av oss utgjør til sammen nye Larvik kommune og det er sammen vi kan skape en av norges beste kommuner å bo og virke i! Åpenhet, gjensidig respekt, tillit, ærlighet mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjonen er nøkkelord for å nå dette målet!