Hallstein Bast (V)

Politisk erfaring

17 år i Larvikspolitikken, Leder av Venstre i Larvik og i Vestfold

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

For hele kommunen:

  • Beholde og styrke identiteten.
  • Øke medbestemmelsen.
  • Bedre tjenestene.