Knut Olav Omholt (Sp)

Politisk erfaring

Kommunestyre medlem og varaordfører fra 2011 – 2015.
Ordfører fra 6.10.15. til d.d.
Leder av Fellesnemnda.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

  • At alle Lardals innbyggere får tilgang til gode tjenester og at de som trenger tilgang på spesielle tjenester får et breiere tilbud.
  • At vi får sterke fagmiljø som gir oss tilgang på god kompetanse.
  • At vi klarer å videreutvikle vår lokale identitet, opprettholder nærhet til hverdagstjenestene og utvikler Svarstad som lokalsenter.