Lars Johan Røsholt (H)

Politisk erfaring

Lardal Høyre
Kommunestyremedlem fra valget 2011
Formannskapsmedlem fra valget 2015
Varaordfører fra 2015

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

  • Skape bolyst, stolthet, identitet og engasjement hos innbyggere og gode rammevilkår for næringslivet.
  • At frivillig engasjement og dugnadsånd dyrkes fram i alle kriker og kroker i den nye kommunen. Dette er motoren for levende bygder.
  • Utvide bruken av tekniske hjelpemidler, samt forenkle og forbedre, slik at enda flere får gode tjenester.