Liv Grinde (Ap)

Politisk erfaring

I politikken i Lardal fra 1999. Ordfører i 8år 2007 -2015

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

  • Gode tjenester for innbyggerne.
  • Positiv utvikling i hele kommunenen
  • God samhandling mellom politikk og administrasjon.