Magdalena F. Lindtvedt (V)

Politisk erfaring

Vara til Lardal kommunestyre siden 2003, fast representant siden 2008.
Fylkesleder for Vestfold Venstre siden 2016.
Nestleder i oppvekst og kulturutvalget 2011-2015.
Vara og deretter fast representant i formannskapet 2011-dd.

Leder av Nærdemokratiutvalget.

I Sverige var jeg aktiv i rikspolitikken under hele hele 90-tallet og var bla leder i svenske Centerpartiets ungdomsforbund, vara til riksdagen for Centerpartiet og leder av en svensk utredning nedsatt av regjeringen om ungdommer og demokrati

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

  • Ta et politisk lederskap for å skape utvikling, idédugnad og samarbeid.
  • Se til at innbyggerne får mere innflytelse i hele kommunen slik at vi blir «landets demokratikommune».
  • Flere foretak, gründerskap, innovasjon og småbedrifter i hele den nye kommunen