Olav Nordheim (Sp)

Politisk erfaring

Folkevalgt kommunestyrerepresentant fra 2015. Varaordfører i Larvik fra samme tidspunkt.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

  • Ta vare på og videreutvikle lokaldemokratiet.
  • Videreutvikle tillitsforholdet mellom innbyggerne, administrasjonen og lokalpolitikerne.
  • Levere gode tjenester til befolkningen i hele den nye kommunen, uavhengig av bosted.